EB & A Vastgoed Management

EB & A Vastgoed Management

Samen Sterk is Vastgoed

Samen Sterk is Vastgoed

EB&A Vastgoed Management is een dienstverlenend kantoor dat zich heeft gespecialiseerd in het op een zeer en uiterst professionele wijze verzorgen van het ‘totaalbeheer’ van ‘Vastgoed’. Onze dienstverlening is in het bijzonder gericht op ‘Verenigingen van Eigenaars’. Uw zorg is onze zorg, waarmee wij u desgewenst ontlasten.

Waar staan wij voor

Ons kantoor beschikt over het vereiste kennisniveau in vastgoed dat intussen in meer dan 27 jaar is opgebouwd en dagelijks wordt geactualiseerd. Maatschappelijke veranderingen, evenals aanpassingen of vernieuwingen in wetgeving zijn hiervoor leidend. Daarnaast ‘ontzorgt’ ons kantoor bestaande VvE’s. Ook adviseren wij hoe om te gaan met renovatie en duurzaam (groot)onderhoud (MJOP). Voor nu en de toekomst levert het voor u besparing op!

Waaruit bestaat ons specialisme

Ons kantoor heeft door de jaren heen een breed en rijk kennisniveau opgebouwd binnen diverse disciplines van het vastgoed. Dit gedurende de ondersteuning van het procesmanagementtraject bij de oprichting van vele variaties van VvE’s. Zo ook het werken met diverse vormen van gecombineerd vastgoed, bestaande uit bijvoorbeeld commerciële objecten in combinatie met woonappartementen, al dan niet voorzien van (ondergrondse)parkeervoorzieningen, etc.

Het maakt dat ons kantoor in zowel de voorbereidende, alsmede de uitvoerende fase sterk is in het adviseren en uitwerken van mogelijkheden tot het inrichten en ondersteunen van VvE’s. Dit met alle juridische aspecten van dien.

Advisering en (project)begeleiding van renovatie- en groot onderhoudsprojecten behoort ook tot ons specialisme.

Transparantie in dienstverlening!

Om de jaarlijkse kosten in de hand te houden en zekerheid te hebben dat het geld van de VvE goed wordt beheerd, is inzicht vereist. Voor het bestuur is het van belang op ieder gewenst moment de uitgaven en inkomsten ter inzage te hebben. Ook de kascontrolecommissie moet meer inzage hebben dan slechts eenmaal per jaar.

Ons kantoor biedt dan ook de mogelijkheid de boekhouding 24-uur online ter inzage beschikbaar te stellen.