Brandveiligheid elektrische voertuigen en laadpalen in parkeergarages

Het onderwerp 'duurzame investeringen' staat hoog op de agenda van de 'Werkgroep

Modernisering Appartementsrecht Nederland' (WMAN), bestaande uit
vertegenwoordigers van VvE Belang, de VvE beheerders (VGM NL), de notarissen
(KNB), Vereniging Eigen Huis (VEH), de wetenschap en de rechtspraktijk en welke
allen druk doende zijn om wetsartikelen binnen boek 5 BW (Titel 9 Appartementsrechten) aan
te laten passen.


Op zich een zeer goede ontwikkeling dat vanuit overheidswege een zeer brede en 

gemêleerde werkgroep van deskundigen is samengesteld met als achtergrond diverse 

uiteenlopende waardevolle doelgroepen van specialismen en dat die zich buigen over 

de 'Do's en Don'ts' en hun specifieke kennis op diverse vakgebieden inbrengen.


Duurzame investeringen gaan in een rap tempo en het onderwerp wordt steeds 

belangrijker, omvangrijker en ondoorzichtelijker, zeer zeker ook voor u!


Toch is het voor u van belang te voorkomen dat er enkel over u wordt besloten, 

zonder inbreng. Het betreft niet slechts de mogelijkheid om 'duurzaamheid 

van voorzieningen' in relatie tot voordelen te kunnen realiseren, maar wat zijn

de neveneffecten bezien vanuit het brandtechnisch en financieel oogpunt?

Mocht natuur, milieu en klimaat in relatie tot duurzaamheid van investeren uw 

interesse hebben, is het aan te bevelen diverse artikelen -pro en contra- te lezen 

die gaan over duurzaamheid van investeringen zoals isoleren, het toepassen 

van zonnepanelen en elektrische oplaadvoorzieningen, et cetera.

Ons kantoor ondersteunt iedere duurzame ontwikkeling welke bijdraagt aan een betere wereld, 

maar acht goede en juiste informatie hierbij een 'groot goed' wat in uw belang is!


Meer interesse? lees dit interessante stuk verder op: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/laadpaal-...

0
Feed

Schrijf een reactie