Over Ons

EB&A Vastgoed Management werkt met het unieke online pakket dat appartementseigenaren inzicht geeft in specifieke gegevens over hun Vereniging van Eigenaars. Hierin zijn onder meer belangrijke documenten, notulen, algemene zaken, jaarverslagen inclusief jaarrekeningen, als ook het Meer-Jaren-Onderhoud-Plan van uw (woon)complex opgenomen.

Al uw persoonlijke VvE-administratie en -informatie digitaal op één plek met ons digitaal dossier

Alles wat er met betrekking tot uw VvE wordt besproken en verzonden is voor eigenaren/bewoners van belang. Een uitdijende administratie brengt echter het nodige ongemak met zich mee. Hiervoor heeft EB&A Vastgoed Management, het digitaal klantenportaal ontwikkeld. Eenvoudig en gemakkelijk! 


Veilig en inzichtelijk


Met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u op elke gewenste computer inloggen op uw persoonlijke pagina. De hele VvE-administratie op één plek en altijd actueel. Wanneer wij een nieuw bericht voor u hebben klaargezet, ontvangt u daarvan een melding per e-mail.

De voordelen van het klantenportaal:

  • Altijd toegankelijke, actuele informatie over uw VvE
  • U hoeft zelf niet meer te documenteren
  • U kunt nooit belangrijke documentatie kwijtraken
  • Eenvoudig contact met leden, bestuur en/of commissies


Belangrijk

  • Bescherming van uw persoonsgegevens, als ook privé gevoelige informatie

Autoriteit Persoonsgegevens (AVG-proof)


Alle organisaties (ook verenigingen en stichtingen) die persoonsgegevens verwerken, vallen vanaf 25 mei 2018 onder de Europese wetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) verwerkt persoonsgegevens die dienen te worden vastgelegd in het vereiste Gegevensregister. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare dan wel te identificeren persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan NAW-gegevens en bankrekeningnummers van appartementseigenaars.

De AVG stelt regels aan de verwerking van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat afspraken moeten worden gemaakt met bedrijven die een VvE ondersteunen bij verwerkingen van persoonsgegevens.

Ons kantoor is AVG-proof en kan uw VvE in functie van gegevensverwerker ontlasten. Hiervoor hanteren wij de vereiste Verwerkersovereenkomst AVG, als ook het unieke te hanteren Gegevensregister voor privacybescherming.