Nieuws

 • 21/05/2021 0 Opmerkingen
  ​De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), statutenwijziging nodig?

  Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Deze wet

  voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen te verbeteren.
  De wet zal tevens gevolgen hebben voor coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en in kleine mate
  voor B.V.’s en N.V.’s. De belangrijkste wijzigingen betreffen toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid,
  ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis.


  Wat betekent dit voor u?
  Moeten de statuten van uw rechtspersoon op stel en sprong gewijzigd worden? Nee, dat hoeft niet, maar het
  is wel aan te raden. Sommige bepalingen die thans in de statuten zijn opgenomen, maar die niet in lijn zijn
  met de Wbtr, dienen als ongeschreven te worden beschouwd en zijn dus niet langer geldig. Door de statuten
  op deze punten te wijzigen kan verwarring worden voorkomen.
  Het is dus hoe dan ook aan te raden om de huidige statuten eens goed door te nemen en waar nodig te zorgen
  dat deze in lijn gebracht worden met het bepaalde in de Wbtr. 


  Meer interesse? lees dit interessante stuk verder op http://www.schaap.eu/de-nieuwe-wet-bestuur-en-toez...

  Lees meer
 • 06/01/2021 - Max Ernst 0 Opmerkingen
  Convect Software toegevoegd aan dienstverlening

  Sinds jaar en dag maken wij gebruik van het accountancy softwareprogramma EXACT, 

  waardoor onze jaarrekeningen van VvE’s zeer inzichtelijk en betrouwbaar van samenstelling zijn.

  Om onze dienstverlening aan VvE’s, als ook vastgoedbeleggers, nog meer en nog beter op maat te kunnen aanleveren,

  zijn wij een overeenkomst aangegaan met ICT bedrijf CONVECT dat een softwareprogramma levert

  dat specifiek is afgestemd op ondersteuning en vereenvoudiging van inzicht voor u.

  Tevens is de koppeling te maken met EXACT, waardoor ons kantoor door het jaar heen nog meer informatie aan u kan verstrekken.

  Daarnaast maken wij gebruik van een bouwkundig softwareprogramma ter ondersteuning van het MJOP waartoe door de overheid een vergaande verplichting is opgelegd.

  Lees meer

EB&A Vastgoed Management
Charles Petitweg 35 C3 
4827 HJ Breda, Noord Brabant


KvK: 20060321


Privacyverklaring

Openingstijden

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00