Nieuws

 • 12/08/2021 0 Opmerkingen
  Brandveiligheid elektrische voertuigen en laadpalen in parkeergarages

  Het onderwerp 'duurzame investeringen' staat hoog op de agenda van de 'Werkgroep

  Modernisering Appartementsrecht Nederland' (WMAN), bestaande uit
  vertegenwoordigers van VvE Belang, de VvE beheerders (VGM NL), de notarissen
  (KNB), Vereniging Eigen Huis (VEH), de wetenschap en de rechtspraktijk en welke
  allen druk doende zijn om wetsartikelen binnen boek 5 BW (Titel 9 Appartementsrechten) aan
  te laten passen.


  Op zich een zeer goede ontwikkeling dat vanuit overheidswege een zeer brede en 

  gemêleerde werkgroep van deskundigen is samengesteld met als achtergrond diverse 

  uiteenlopende waardevolle doelgroepen van specialismen en dat die zich buigen over 

  de 'Do's en Don'ts' en hun specifieke kennis op diverse vakgebieden inbrengen.


  Duurzame investeringen gaan in een rap tempo en het onderwerp wordt steeds 

  belangrijker, omvangrijker en ondoorzichtelijker, zeer zeker ook voor u!


  Toch is het voor u van belang te voorkomen dat er enkel over u wordt besloten, 

  zonder inbreng. Het betreft niet slechts de mogelijkheid om 'duurzaamheid 

  van voorzieningen' in relatie tot voordelen te kunnen realiseren, maar wat zijn

  de neveneffecten bezien vanuit het brandtechnisch en financieel oogpunt?

  Mocht natuur, milieu en klimaat in relatie tot duurzaamheid van investeren uw 

  interesse hebben, is het aan te bevelen diverse artikelen -pro en contra- te lezen 

  die gaan over duurzaamheid van investeringen zoals isoleren, het toepassen 

  van zonnepanelen en elektrische oplaadvoorzieningen, et cetera.

  Ons kantoor ondersteunt iedere duurzame ontwikkeling welke bijdraagt aan een betere wereld, 

  maar acht goede en juiste informatie hierbij een 'groot goed' wat in uw belang is!


  Meer interesse? lees dit interessante stuk verder op: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/laadpaal-...

  Lees meer
 • 21/05/2021 0 Opmerkingen
  ​De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), statutenwijziging nodig?

  Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Deze wet

  voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen te verbeteren.
  De wet zal tevens gevolgen hebben voor coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en in kleine mate
  voor B.V.’s en N.V.’s. De belangrijkste wijzigingen betreffen toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid,
  ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis.


  Wat betekent dit voor u?
  Moeten de statuten van uw rechtspersoon op stel en sprong gewijzigd worden? Nee, dat hoeft niet, maar het
  is wel aan te raden. Sommige bepalingen die thans in de statuten zijn opgenomen, maar die niet in lijn zijn
  met de Wbtr, dienen als ongeschreven te worden beschouwd en zijn dus niet langer geldig. Door de statuten
  op deze punten te wijzigen kan verwarring worden voorkomen.
  Het is dus hoe dan ook aan te raden om de huidige statuten eens goed door te nemen en waar nodig te zorgen
  dat deze in lijn gebracht worden met het bepaalde in de Wbtr. 


  Meer interesse? lees dit interessante stuk verder op http://www.schaap.eu/de-nieuwe-wet-bestuur-en-toez...

  Lees meer
 • 06/01/2021 - Max Ernst 0 Opmerkingen
  Convect Software toegevoegd aan dienstverlening

  Sinds jaar en dag maken wij gebruik van het accountancy softwareprogramma EXACT, 

  waardoor onze jaarrekeningen van VvE’s zeer inzichtelijk en betrouwbaar van samenstelling zijn.

  Om onze dienstverlening aan VvE’s, als ook vastgoedbeleggers, nog meer en nog beter op maat te kunnen aanleveren,

  zijn wij een overeenkomst aangegaan met ICT bedrijf CONVECT dat een softwareprogramma levert

  dat specifiek is afgestemd op ondersteuning en vereenvoudiging van inzicht voor u.

  Tevens is de koppeling te maken met EXACT, waardoor ons kantoor door het jaar heen nog meer informatie aan u kan verstrekken.

  Daarnaast maken wij gebruik van een bouwkundig softwareprogramma ter ondersteuning van het MJOP waartoe door de overheid een vergaande verplichting is opgelegd.

  Lees meer